İşyerinde patlamaya yol açacak maddeleri ve ortamları göz önünde bulundurup;

- Patlayıcı ortam oluşmasını önleyerek,

- Patlayıcı ortam tutuşmasını önleyerek,

- Patlamanın, çalışanlar üzerindeki zararlı etkilerini azaltacak tedbirler alarak,

- İşyerinde kullanılan tüm ekipmanların sağlık ve güvenlik şartlarına uygunluğunu kontrol ederek,

- Patlama ile ilgili risk değerlendirmesi yaparak,

Patlama ihtimali olan yerler ve ortamlar kontrol altına alınarak, çalışanların ve çevrenin patlamanın zararlarından korunduğu Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanır