Hakkımızda

SEFA  OSGB

2013 Yılından beri çeşitli sektörlerde İş güvenliği hizmetleri yürüten firma ortaklarımız,İş Yeri Hekimi Dr. Ersin VURAL, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Serkan SAMSA tarafından Kurulan Sefa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, 2016 yılında Türkiye’ de İş Sağlığı ve Güvenliğinin gelişiminde daha profesyonel ve kurumsal bir kimlik oluşturmak amacıyla kurulmuştur.
-

Sefa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak, İş Sağlığı ve Güvenliğini işletmelerimizde yönetim, verimlilik, devamlılık ve rekabet gibi kavramlarla ilişkilendirmeyi, İş Sağlığı ve Güvenliğini maliyet unsuru olmaktan çıkartıp verimlilik unsuruna dönüştürmeyi ve böylece İş Sağlığı ve Güvenliğinin işletmelerimizde rekabet gücüne katkı sağlayacak unsurlardan biri haline getirmeyi hedeflemekteyiz.
-

Ülkemizde Sosyal Güvenlik Kurumunun yayınladığı 2014 yılı iş kazası ve meslek hastalıkları istatistiklerine göre 57534 iş kazası gerçekleşmiş, bunun 1626’sı ölümle sonuçlanmış, aynı yıl meslek hastalığı sayısı ise 4563 kişi olarak belirlenmiştir. Ayrıca bir yılda 99.603 iş günü raporlu gün olarak hanemize geçmiştir. Tüm bu kaza ve hastalıkların doğrudan ve dolaylı maliyetleri ise yaklaşık olarak 10 milyar dolar olarak hesaplanmaktadır.
-

Sefa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak işletmelerimizde proaktif ve multidisipliner bir yaklaşımla İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerini gerçekleştirmek kaza ve hastalıkların yüksek maliyetlerine oranla çok daha düşük maliyetlerle İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini sağlamak mesleki sorumluluğumuzdur.
-

Şirketimizin kurulduğu güne kadar yaklaşık olarak 1.000 işletmenin Risk Değerlendirmesini 5000 çalışanımızın İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini gerçekleştirdik. Çeşitli sektörlerde 100’ den fazla firmanın İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerini yürütmekteyiz.
-

Sefa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak hedefimiz küçük-orta çaplı işletmelerde sağladığımız başarımızı kurumsal firmalarda devam ettirmektir.
-

Saygılarımızla,
SEFA | OSGB Yönetimi Adına;

Mesul Müdür

Serkan SAMSA