Günümüzde bilindiği üzere iş artık hayatımızı idame ettirebilmek adına bir gerekliliktir ama diğer yandan şu da unutulmamalıdır ki sağlık da hayat demektir. Bu durumdan dolayı iş güvenliği eğitimi bu gün ülkemizde dair kuruluşların olmazsa olmazları arasındaki yerini almaktadır. Şuna hiç şüphe yok ki eğitim demek bilinçlenmek demektir bundan dolayı kişinin ne yapacağını bilmesi ve buna göre önlemler almak iş güvenliği eğitimi ile sağlanmaktadır. İş güvenliği ile sağlanan ortamın neticesinde büyük bir işçi performansı görülmektedir yine bunun yanında kuruluşun performansı da içerde ya da dışarıda birçok kuruluşlar tarafından gözlenmektedir, alınan iyi bir iş güvenliği eğitimi her zaman hayat kurtarır, bu yüzden her kuruluş bu konuya önem vermelidir.

İşyerlerinde yapılacak olan değişiklikler ya da çalışmalarla ilgili olarak çalışan ya da öncü olan bir sistemdir iş güvenlik danışmalığı bir nevi rehber görevi gören bir daldır bu dal aynı zamanda eğitimlerde de öncü olmaktadır iş güvenliği danışmanlığı ülke bazlı düşünüldüğü zaman bütün kurumlarda önem verilen bir dal olmuştur bu dala önem verilmesinin nedenleri arasına bizler işçi sakatlanmalarını ve işçi ölümlerini de alabiliriz sizler bir iş güvenliği danışmanlığı sitemine başvuruda bulunduğunuz zaman bunların diğer dallarıyla da karşılaşmaktasınız bunlara örnek vermek gerekirse eğitim ve bilgilendirme, diğer birimlerle iletişim ve çalışma ortamı gözetimi gibi birçok örnekle karşılaşmak mümkün. Kurumların ve işyerlerinin mutlaka iş güvenliği danışmanlığı birimine başvuruda bulunmaları ve bu danışmanlık öncülüğünde hareket etmeleri gerekmektedir.

Bilindiği üzere işverenler çalışan personelin sağlıklı ve aynı zamanda güvenli bir ortam sağlanmasından sorumlu kişilerdir ve bu ortamı sağlamadan önce ise kendileri de bir eğitim sürecinden geçmek zorundadır bu eğitim sürecinden biri de çalışma sağlığı eğitimi. Bu eğitimi alan işveren aynı zamanda bunu çalışanlarına da aktarmakla yükümlüdür bilinçli olmak ya da bilinçli çalışmak çalışma hayatında bizlere bir çok avantaj sağlarken diğer yandan da performansı da etkilemektedir çalışma sağlığı eğitimi ülkemizde günler geçtikçe kendini daha fazla gösteren bir eğitim dalıdır sadece bizim ülkemizle sınırlı kalmayan çalışma sağlığı eğitimi dünyada da kendini göstermekte ve aynı zamanda kurumların iyi bir kurum olabilmek için başvurduğu eğitim dalı olarak ta kendini göstermektedir.

Ülkemizde son yıllarda çokça artış gösteren iş kazaları bilindiği üzere beraberinde de sakat kalmaları getirirken diğer yandan da ölümle sonuçlanması çalışma güvenliği konusunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bizlere göstermektedir. Diğer yandan da toplumda da insanlar tarafından farkındalık olarak görülmeye başlanan çalışma güvenliği, aynı zamanda çalışanların huzurlu bir ortamda çalışmaları ve çalışanların güvenliğini sağlamak onlar için tedbirler almak diye de adlandırılabilir çalışma güvenliği dalı iş yerlerinde yapılan bir işin sorunsuz bir şekilde yürütülmesinden kaynaklanan sorunlara ya da tehlikelere karşı güvenli ortamı oluşturabilmek adına kurulmuş bir bilim dalı da denebilir. Ne kadar çok önem o kadar çok hayat demektir o yüzden çalışma güvenliği her zaman önemsenecek bir konu olacaktır

Çalışmak yaşlı genç fark etmeksizin herkesin hayatını idamesi için şart olan bir durumdur bu durum bizim yaşam kalitemizi de aynı zaman da belirler. Çalışma güvenliği eğitimi her firma ya da kuruluş tarafından verilmesi geren bir eğitimdir ve bu eğitimin sonucunda daha güvenli bir çalışma koşulu oluşurken işçi performansı da artar bu performans sayesinde de kalitede kendini gösterir çalışma güvenliği eğitimi her işçi tarafından da aynı zamanda bilinmesi gereken bir durumdur kendi güvenliğini çalışma esnasında almalı ve o şekilde işine devam etmelidir yukarıda da söylendiği gibi iyi alınan önlemler ya da bu önlemler için iyi alınan bir eğitim bir çok hayat kurtarabilir sizlerde hem kendiniz hem de çevrenizin üzülmesini istemiyorsanız çalışma güvenliği eğitimi hakkında araştırma yapmalı ya da eğitim almalısınız

Unutulmaması gereken bir şey vardır ki geçmişten günümüze hangi işi yapıyor olursanız olun iş kazalarıyla karşılaşma riski her zaman vardır. Çalışma güvenliği danışmanlığı Bir kurumda ya da işletmede tedbirlerin alınması için, aynı zamanda iş yerinin güvenliğini sağlamak için bulunan kuruma çalışma güvenliği danışmalığı denir. Artık her kurumun güvenlik açısından başvuruda bulunabileceği bir kurum olan çalışma güvenlik danışmanlığı iş değerlendirmesinden tutunda eğitim bilgilendirme ve risk değerlendirmesine kadar bir çok işle ilgilenmektedir çalışma güvenliği danışmanlığı her geçen gün dünyada kendini daha çok göstermektedir ve bir çok işletmeninde olmazsa olmazları arasındadır en basit örneğini vermek gerekirse risk değerlendirmesinde çalışma güvenliği danışmanlığı işletmeye risk ya da alacağı önlemler hakkında bilgi vermektedir.

Çalışanına önem veren ve sahip çıkan işyerleri her zaman üstün görülmektedir ve bu durumdan dolayı da her geçen gün verimini artırmakta. Çalışan sağlığı konusuna ülkemizde önem vermeyen hemen, hemen iş yeri kalmamıştır, çalışan insanlar bilindiği gibi bir işyerine baş vuru yapmadan önce o yerin değerlendirmelerini yani artısını eksisini düşünmektedir bu artı eksi düşüncelerin başında da her şeyden önce çalışan sağlığına verilen önem gelmektedir bir işyeri çalışan işçisine çalışan sağlığı hakkın da yeterince güvence veremiyorsa insanlar başka yerlere yöneliyor ya da çalışmak istemediğini bildiriyor o yüzden her daim çalışan sağlığı ülkemizde üst düzey tutulmalıdır çalışanlara verilen değerin artması demek aynı zaman da verimin ve kalitenin artması demektir.

Bilindiği gibi gün geçtikçe ülkemizde her alanda güvenlik hakkında önlemler artış göstermektedir ve bu önlemler doğrultusunda bizler bazı ekipmanlara ihtiyaç duymaktayız çalışan insanlar her zaman aklının bir köşesinde güvenlik düzeyini taşımaktadır bundan dolayı da çalışma güvenliği malzemeleri her geçen gün artmaktadır bu malzemelerin kullanımından kaynaklanan yaralanma yoktur o yüzden büyük işletmelerin ya da kurumların her zaman tercihleri arasındaki yerini korumuştur. Çalışma güvenliği malzemeleri sayesinde de çalışan performansında yapılan araştırmalara göre artış gözlenirken diğer yandan da dediğimiz gibi yaralanma ya da ölümle sonuçlanan durumlarla karşılaşılmamaktadır o yüzden çalışma güvenliği malzemeleri gün geçtikçe atmakta ve kendisini yenilemektedir, çalışan her insanın taşıması ya da bilmesi gerekenler arasında olmaktadır güvenlik.