Diğer adı fosforlu yelek olarak ta bilinen reflektif yelek iş güvenliği amacıyla bir çok iş alanında kullanılmaktadır. Fosforlu yelek olarak ta bilinen reflektif yelek kullanıcıları bu yeleği kullandıkları zaman iş sahasında her zaman görünür konumda olmaktadırlar bu yeleğin kullanımın amacı sahada olası bir iş kazasını en aza indirmek hatta ortadan kaldırmak. Gün geçtikçe değişik mesleklerde reflektif yelek için talep göstermektedir. Bilindiği üzere tüm dünya genelinde gece görevinde bulunan polislerin üzerinde bile reflektif yelek görmek mümkündür, bunun haricinde birden fazla iş dallarında gece çalışmaları yürütülmektedir bu durum karşısında çalışmakta olan işçilerin ya da çalışanların kaza yapmalarına engel olmak büyük bir önem taşımaktadır o yüzden reflektif yelekler büyük bir öneme sahip güvenlik yelekleridir

Baretler inşaat sektörü olmak üzere birçok sektörde kendine yer bulmuş ve çalışan işçiler için en iyi koruma aksesuarı olmuştur bilindiği üzere işçi bareti, açıkta kalmış olan bir kablodan dahi çalışanı koruma özelliğine sahiptir. işçi baretinin tez avantajına değinecek olursak baş kaşıntısı yapmaktadır ve baş üzerinde ağırlık hissi vermektedir tabi diğer yandan avantajı olan insan hayatını kurtarması, diğer dezavantajların gözükmemesine neden oluyor o yüzden işçi bareti işçi hayatının ve varlığının her daim sembolleri arasında yer almıştır bu gün bir iş sahasında yöneticisinden tutunda en alt kademede ki işçiye varana kadar herkes baret kullanmaktadır. İşçi bareti birde renk olarak bilinir sarı renk işçi baretidir diğer renklerde başka anlamlar taşımaktadır.

Çalışmakta olan insanların güvenliğini sağlamak amacıyla bir dizi işlemeler yapılmaktadır bu işlemlere bizler iş güvenliği demekteyiz. Unutulmaması gereken iş yerlerinin yapısı ya da koşulu ne olursa olsun iş güvenliği sağlanmalıdır. Çünkü iş güvenliği ile birlikte iş yerinde oluşacak olan kazalarda minimuma hatta o kazaların ortadan kaldırılması dahi söz konusudur, bu kazaların kaldırılmalarıyla birlikte iş ortamında olumlu bir performans alınırken aynı zamanda yapılan ya da üretilen ürünün kalitesi de artmış olur. İş güvenliği günümüzde hemen her firma ya da kuruluş tarafından önemsenmektedir ve değerlendirilmektedir bu değerlendirmeler neticesinde ise işçi kaybı ortadan kalmakta iyi bir işletme ya da firma olarak kendinizi göstermek istiyorsanız iş güvenliğine önem vermelisiniz.

Güvenliğe verilen önemle birlikte günümüzde iş güvenliği malzemeleri de artış göstermektedir ve kullanılmaktadır bu malzemeler her firmada olması gereken malzemelerdir. iş güvenliği malzemeleri aynı zamanda can da kurtarmaktadır maalesef bilindiği üzere ülkemizde can kayıplarının bir bölümünü iş kazaları oluşturmaktadır bunun neticesinde ise iş güvenliği malzemeleri ve bu güvenlik dalı ortaya çıkmaktadır çıkan bu güvenlik sonunu ortadan kaldıran kurum aynı zamanda da bu sorunları baz alarak iş güvenliği malzemelerini piyasaya çıkartmıştır belirli eğitimler sonucunda bilinçli hale gelen çalışanlar bir de bu iş güvenliği malzemelerini kullandığı taktirde işçi kazarlından ya da ölümlerinde gözle görülür derecede azalma söz konusudur bu azalmanın sonucunda motivasyon ve kalitede artmıştır.

Ülkemizde güvenliğin artmasıyla birlikte bunun için üretilen malzemelerde de artış görünmektedir ve bu güvenlik ürünlerinden biri de bilindiği gibi iş güvenliği gereçleri dir bu malzemeler hayati önem taşımakla birlikte iş güvenliği sektöründe de olmazsa olmazlar arasındadır bir firma ya da şirket kurulumundan önce ya da sonra ilk yapması gerek işlerden biridir iş güvenliği gereçleri konusunda adım atmak, çünkü iş veren her zaman iyi sonuçlarla karşılaşmak ve sıkıntı yaşamak istemez o yüzden iş güvenliği gereçleri her zaman ilk sırada olmalıdır bunun asıl nedenine gelecek olursak işçi kaybıdır işçi kayıpları şirket yada firmayı gözden düşürmektedir bu düşme sonucunda o firmaya karşı işçi çalışması da azalmakta böylece iyi bir performans sağlanamamaktadır bundan dolayı bunların hiç birinin yaşanmaması adına iş güvenliği gereçleri her açıdan önemini vurgulamaktadır.

Ülkemizde en çok önem verilen konulardan birisidir iş güvenliği ekipmanları bunun önemi ise her geçen gün artmaktadır bir şirketin ya da işyerinin işlerinin yolunda gitmesinin nedenidir iş güvenliği ekipmanları bu ekipmanlar sayesinde yaralanmalar ya da ölümler yok denilecek kadar azdır bu malzemelerin kullanılması artık zorunlu hale getirilmiştir kullanılmaması durumunda da iş veren ceza ödemeye mahkum edilmektedir iş güvenliği malzemeleri denildiği zaman akla birden fazla malzeme ve bu malzemelerin kullanım alanları gelmektedir tabi bir de bu malzemeleri alırken ya da seçimini yaparken bu işte uzman olan kişilerin iş yerinizde bu malzemeler hakkında eğitim vermeleri ve iş güvenliği malzemelerinin nasıl kullanıldığını çalışan insanlara anlatması gerekmektedir iş yerinize uygun ekipmanları seçerek yaralanmaları en aza indirebilmek ellerinizdedir.

Dünyada olduğu kadar bizim ülkemizde de önemi gün geçtikçe artan konulardan biri de işçi sağlığı konusudur eğer ki bir işletme ya da bir fabrika gibi bir iş alanına sahipseniz ve bu alan içerisinde sizler insanlara iş olanağı tanıyorsanız aynı zamanda işçi sağlığı konusunda da bir şeyler mutlaka yapılmalıdır ve önem verilmelidir işçi sağlığı bir işyerinin olmazsa olmaz kurallarından olmuştur çünkü bir işletmeyi ayağa kaldıran bir çok alternatif vardır bunlardan biride işçilerdir o yüzden işçi sağlığı dikkat edildiği zaman önemini artırmakta bugün bir çok iş yerinde ya da fabrikalarda işçi sağlığı için doktorlar hazır bulunmakta ve müdahale etmektedir bu durum da işçi sağlığı konusunun önünü açmaya ve öncü olmaya devam edeceğinin bir göstergesidir.

En çok önem verilen konulardan biridir aslında iş sağlığı günümüz işletmeleri bu konulara önem vererek varlıklarını korumaktalar eğer ki bu konu üzerine yoğunlaşamamış bir firma varsa dikkat edeceğiniz üzere çok fazla verim elde edememektedir iş sağlığı dediğimiz konunun hepsi aslında işlerin işleyişiyle alakalıdır, şirketler işletmeler kurulduktan ya da kurulmadan önce iş sağlığı konusu hakkında bir çok araştırmalar yapmaktadır baktığımız zaman büyük holdingler bu işi gerçekten çok iyi başardıklarını bizlere piyasadaki varlıklarıyla kanıtlamaktalar iş sağlığı konusu diğer bir deyişle işin işleyişi o firmanın varlığının kanıtıdır her firma ya da işletme mutlaka günümüzde iş sağlığı altında bir düzen bir kural oturtmalıdır ve yoluna bu şekilde devam etmelidir.

Önemli konulardan olan bir daldır aslında iş güvenliği konusu bilindiği üzere bu güvenlik sağlam olmadı mı işlerde güvende olmaz diyebiliriz iş güvenliği aynı zaman da çalışanların da elinde olan bir konudur bir iş yerinde bir işe başlamadan önce bunun bir çok eğitimi verilmektedir çalışanlara ve bu eğitimden sonra iş güvenliği hakkında bilgi sahibi olan işçiler daha dikkatli olmaktadır bu dikkatin sonucunda ise hiçbir sıkıntıyla karşılaşılmamakla birlikte verim de artmaktadır daha kaliteli bir konuma gelmek isteyen bir iş yeri mutlaka iş güvenliği hakkında bilgilendirme yapmalıdır ve daha sonra ise iş güvenliği önlemlerini almalıdır iş güvenliği için daha çok alternatifler üreterek daha fazla katkıda bulunmak gerekmektedir.

Bilindiği üzere çalışan eleman ve çevre güvenliği için son derece önemli olan bir durumdur diyebiliriz. İş güvenliği malzemeleri çalışmakta olan insanların kafalarında soru işareti olarak bulunan güvenlik durumunu da ortadan kaldırmış oluyor bu durumdan dolayı çalışmakta olan işçiler daha rahat çalışıyorlar iş güvenliği malzemeleri çalışan işçileri koruma adına birçok örneklere ayrılmaktadır. Çalışanları korumak adına iş sahasına alınan iş güvenliği malzemelerine bakmak gerekirse bunlara baret, gözlük, ayakkabı, iş güvenlik elbisesi gibi birçok örnek verebiliriz ve daha bu örnekleri de çoğaltabiliriz. İş güvenliği malzemeleri arasında bulunan ayakkabı kişilerin ayağını korumak adına giyindikleri iş güvenliği malzemelerinden biridir. Kurumların ya da şirketlerin hemen, hemen hepsinde bulunması zorunlu olan malzemelerdir iş güvenliği malzemeleri.